Forli Wooden Windows // 3 Sizes

$34.00
By GALTON

Size
Dimensions: SM - 40"H x 12"L x 1.5" - 2" W
MD - 48"H x 12"L x 1.5 - 2" W
LG - 53"H x 12"L x 1.5" - 2" W